Grundejerforeningen for Ølsted Nordstrand afholder ordinær Generalforsamling 23. juni 2024 kl. 15:00 i Rytterskolen, Hovedgaden 14, 3310 Ølsted.

Eventuelle forslag fra grundejere skal være formanden, Peter Jeppesen i hænde senest 15. april 2024.

Indkaldelse med dagsorden etc. udsendes jævnfør vore loves § 11.