30. januar 2023

Nu virker vores hjemmeside igen, og det er derfor tid at lave en opdatering.

Hjemmesiden:

Hjemmesiden har i en periode været ”nede” på grund af rettighedsproblemer. De problemer er afklaret, og hjemmesiden er derfor atter ”oppe”.

Fibernet:

Onefiber.dk -nu GlobalConnect Privat – og deres underleverandør Petri & Haugsted har afsluttet fiberarbejdet i vores område. I forlængelse heraf har Halsnæs Kommune afholdt afleveringsforretning for gravearbejdet jf. den udstedte gravetilladelse.

Der er en række fejl og mangler, som Petri & Haugsted efterfølgende skal udbedre, og det vil ske inden 1. maj 2023.


Bestyrelsen var repræsenteret ved afleveringsforretningen for at påpege fejl/mangler, som vi har konstateret. Nogle af punkterne blev med det samme indsat i mangellisten, men der var også nogle af vores anker, som kommunen ikke kunne forholde sig til – primært fordi de ikke kunne relateres til de specifikke områder, hvor der var blevet gravet.

Bestyrelsen undersøger nu, om der er basis for en retstvist i forhold til GlobalConnect Privat hhv deres underleverandør Petri & Hauge.

Affaldsordning:

Den nye affaldsordning er trådt i kraft.

Vi har konstateret flere forhold, som adskiller sammenlignet med perioden forud for skiftet.

”Halsnæs Forsyning forbeholder sig ret til ikke at afhente affald, hvis vejene ikke er rydtet for sne/is.”

Vi må konstatere, at vi er i et sommerhusområde. Det betyder i vort tilfælde, at der ikke ryddes for sne/is.

”Halsnæs Forsyning forbeholder sig ret til ikke at afhente affald, hvis der ikke er fast underlag mellem vej og placering af affaldsbeholdere”

Halsnæs Kommunes lokalplan for området giver visse restriktioner for belægning i indgangspartiet til den enkelte parcel, og vi har derfor bedt Halsnæs Kommune hhv Halsnæs Forsyning om at definere/fortolke restriktionerne i lokalplanen.

Tømmerflåde:

Den eksisterende tømmerflåde vil blive hugget op i løbet af den næste måned. Bestyrelsen afsøger markedet for en eventuel erstatning, så vi også fremadrettet kan have en tømmerflåde på fjorden.