Retningslinier vedrørende placering af affaldscontainere.

Vi har afholdt møde med Halsnæs Forsyning med rundgang i Grundejerforeningen.

Halsnæs Forsyning kan ikke udstikke specifikke retningslinier for materialevalg til belægning under affaldscontainere udover de retningslinier, der allerede er udstukket i forbindelse med det skriftlige materiale, som Forsyningen har fremsendt i forbindelse med den nye tømningsordning.

Bestyrelsen for Grundejerforeningen har foreholdt Halsnæs Forsyning, at retningslinierne ikke er i overenstemmelse med den vedtagne lokalplan.

Lokalplanen angiver løsninger som eksempelvis græsarmering med betonsten, men det skal godkendes i det enkelte tilfælde. Vi vil derfor anbefale de grundejere, som har modtaget en gul anmeldelse på éen eller flere af deres affaldscontainere, at kontakte Halsnæs Forsyning forud for anlæggelse af løsning med græsarmering.