Grundejerforeningen                             Ølsted d. 19.10 2020

Ølsted Nordstrand

Ordinær generalforsamling 14.11 2020 kl. 10

Ølsted kro, Hovedgaden, 3310 Ølsted

Kære alle

Bestyrelsen vil gøre endnu et forsøg på at gennemføre den årlige generalforsamling 2020. Datoen bliver d. 14.11 kl. 10, dagsorden er vedlagt.

Deltagelse kan kun ske efter tilmelding, deadline herfor er d. 6.11, senest kl. 17.

Tilmelding til bestyrelsessuppleant Lykke Jensen, Søstien 6, telefon 27513315 eller pr. mail Lykke.jensen@hotmail.dk

For at begrænse deltagerantallet til den tilladte størrelse for forsamlinger (pr. dags dato 50 deltagere), må hver husstand kun møde med én deltager, idet der også kun kan afgives én stemme pr. husstand ved afstemninger.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen